Garance dlouholetých zkušeností

Realizace

S projekcí a realizací sadovnických úprav máme dlouholeté zkušenosti. Na svém kontě již máme nespočet vybudovaných zahrad a několik medailových ocenění ze soutěží a výstav.

Projekce a realizace sadovnických úprav

 • sadovnickou projekci (pořízení projektu)
 • zakládání a realizaci zahrad a sadových úprav včetně stavebních prací
 • realizace závlah

 

 

 

 

Celoroční údržba veřejné a soukromé zeleně

 • ošetřování stromového, keřového a bylinného patra
 • úpravu živých plotů
 • výsadbu vzrostlých stromů
 • péči o ruderální plochy, trávniky a záhonové výsadby
 • odstranění pařezů frézováním
 • herbicidní odplevelení a údržbu veřejných a účelových ploch
 • založení trávníku výsevem, zajištění a pokládání travních koberců
 • zajištění likvidace vzniklých odpadů