Garance dlouholetých zkušeností

Realizace

 

 

Celoroční údržba veřejné a soukromé zeleně

  • ošetřování stromového, keřového a bylinného patra
  • úpravu živých plotů
  • výsadbu vzrostlých stromů
  • péči o ruderální plochy, trávniky a záhonové výsadby
  • odstranění pařezů frézováním
  • herbicidní odplevelení a údržbu veřejných a účelových ploch
  • založení trávníku výsevem
  • zajištění likvidace vzniklých odpadů