Arboretum

Provozní doba arboreta:
 od 15.3. do 15.11: út - ne: 9:00 - 17:00 h.
 vstupné dobrovolné

  • Části arboreta
  • Akce v arboretu

V době houstnoucí sítě obchodních a zahradních center záměrně budovaných na hlavních dopravních tazích či v sídelních aglomeracích, Vás zveme na východní okraj města Boskovice, do údolního zářezu říčky Bělé, pod západním okrajem Drahanské vrchoviny.
Zde najdete na jihovýchodním svahu v nadmořské výšce 375 - 425 m.n.m. rozsáhlou zahradu okrasných a ovocných dřevin. Celý areál je přirozenou součástí významného krajinného prvku (VKP) Dva dvory – Šmelcovna,vyhlášeného a registrovaného Geografickým ústavem ČSAV Brno, referátem životního prostředí Okresního úřadu Blansko a městem Boskovice.
Dnes již téměř devíti hektarový, soukromý areál je veřejnosti přístupný, přírodní, naučný a odpočinkový členěný na plochy s přirozeným vegetačním porostem lesa a květnatých luk VKP a na plochy cíleně osázené sortimentem mnoha tisíců kultivarů okrasných rostlin. (listnaté, jehličnaté stromy a keře, popínavé rostliny, vřesovištní, mokřadní a bahenní, okrasné trávy,
trvalky a další). Modelové výsadby okrasných rostlin jsou doplněny širokým sortimentem ovocných dřevin v obnovovaném historickém jabloňovém sadu. Sortiment jádrového, peckového a bobulového ovoce je rozšířen o okrajové druhy
(rakytník, muchovník, kanadské borůvky, kustovnice a další).
Součástí areálu je rozsáhlé zahradní prodejní centrum a zookoutek zakrslých hospodářských zvířat.
Jednotlivé kultury a části arboreta jsou vzájemně propojeny téměř třemi kilometry cestiček a pěšin s přirozeným povrchem a odpočívadly.
V provozu arboreta a přilehlém zázemí objektu Dva dvory jsou sezónně pořádány tématické akce a výstavy.
V areálu jsou umístěny upoutávky na evropské dřeviny stromového vzrůstu a na pohádkové bytosti (skřítky, víly,
elfy pohádek Vítězslavy Klimtové). S pohádkářkou Vítězslavou Klimtovou nadále spolupracujeme a arboretum je zařazeno mezi osm dalších míst, většinou hradů a zámků, kde se víly a skřítci nacházejí. Zvláštní a nemalou pozornost si zaslouží nově provedené výsadby sortimentu japonských a dlanitolistých javorů, sakur, magnolií, rododendronů a čarověníků jehličnanů.
Je našim přáním, aby noví návštěvníci a zákazníci se k nám rádi vraceli, tak jako ti dosavadní. Aby od nás odcházeli uspokojeni nejen naší obchodní nabídkou zahradního prodejního centra, ale i s poznáním mnoha rodů a druhů rostlin přirozených porostů významného krajinného prvku i cíleně provedených výsadeb cizokrajných listnatých i jehličnatých dřevin, travin, trvalek a dalších.

Návštěvní řád areálu arboreta.

 
TOPlist